Świadczenie pielęgnacyjne

Podstawowe Informacje

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2 458 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.