Dodatek mieszkaniowy

Podstawowe Informacje

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób spełniającym równocześnie następujące kryteria:

  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu
  • osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
  • odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu