Świadczenie rodzicielskie

Podstawowe Informacje

Świadczenie rodzicielskie ma na celu wsparcie finansowe rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie, bez względu na osiągany dochód.