Informacje o stanie zadłużenia

Informacje

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi dłużnik alimentacyjny pozyskać może pisemną informację dotyczącą stanu zadłużenia z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i/lub zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Sposób załatwienia sprawy:

Informacja wystawiana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Pobierz formularz wniosku o wydanie ww. informacji.

Chęć otrzymania informacji można zgłosić:

  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędnicza 45, parter pok. 9
  • w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnych przy ul. Drewnowskiej 5 (wejście od ul. Lutomierskiej 2/4/6 lub ul. Lutomierskiej 8/12)
  • drogą telefoniczną kontaktując się pod numer telefonu (42) 638-59-79,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP
  • za pomocą e-mail na adres swiadczenia@css.uml.lodz.pl.

Informację należy odebrać w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45, parter pok. 9 lub przy ul. Drewnowskiej 5 (wejście od ul. Lutomierskiej 2/4/6 lub ul. Lutomierskiej 8/12) pok. 12

Podczas odbioru zaświadczenia / informacji należy okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Wydawanie ww. dokumentów jest wolne od opłat.