Świadczenie pielęgnacyjne (nowe zasady)

zasady obowiązujące od 01-01-2024 r.

Podstawowe Informacje

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2 988 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie przysługuje w związku z opieką nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia.