Wykaz kont bankowych

Od  1 stycznia 2022 r. obsługę bankową Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi prowadzi Bank Pekao S.A.

Wykaz kont bankowych CŚS w Łodzi:

  • wpłaty należności dłużnika alimentacyjnego dotyczące funduszu alimentacyjnego
    40 1240 1037 1111 0011 0916 5960
  • wpłaty należności dłużnika alimentacyjnego dotyczące zaliczki alimentacyjnej
    10 1240 1037 1111 0011 0912 3335
  • wpłaty należności dotyczące nienależnie pobranych świadczeń
    70 1240 1037 1111 0011 0912 3322