Kontakt:

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45

Telefoniczna informacja - Call Center
Tel.: + 48 (42) 638-59-69

SWIADCZENIA@CSS.UML.LODZ.PL

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP

Pytania i wnioski prosimy kierować korzystając z: Pisma ogólnego do podmiotu publicznego


Metryka strony i historia zmian