Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Podstawowe Informacje

Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.