Bon dla Wieloraczków

Podstawowe Informacje

Świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków” to pomoc jednorazowa, w wysokości 7 000 zł na każde dziecko z wieloraczków (troje i więcej dzieci urodzonych po dniu 31-12-2023 r. podczas jednego porodu), nad którymi sprawowana jest opieka.

Przyznanie prawa do Bonu nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.