Fundusz Alimentacyjny

Podstawowe Informacje

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów od rodzica, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.