Zaświadczenie o dochodzie- program "Czyste Powietrze"

Zaświadczenia

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi można złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Pobierz formularz wniosku o wydanie ww. zaświadczenia.

Formularze dodatkowe dotyczące kolejnych członków gospodarstwa domowego:

Chęć otrzymania zaświadczenia można zgłosić:

  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędnicza 45, parter pok. 9
  • za pośrednictwem platformy ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

    Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
    ul. Urzędnicza 45
    91-304 Łódź

Zaświadczenie należy odebrać w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45, parter, pok. 9.

Podczas odbioru zaświadczenia / informacji należy okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Osoba upoważniona do odbioru dodatkowo winna przedłożyć stosowne upoważnienie.

Wydawanie ww. dokumentów jest wolne od opłat.

Termin oczekiwana na wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256 z późn. zm.), wynosi do 7 dni.