Podstawa działalności Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:

 • Obwieszczenie RMŁ z dnia 24.06.2020r poz.4843 (298 KB)

  Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
 • Uchwała nr LIV/1644/22 RMŁ (2 MB)

  Uchwała nr LIV/1644/22 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4843)
 • Uchwała Nr LXIII/1920/22 RMŁ (2 MB)

  Uchwała Nr LXIII/1920/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
 • Uchwała Nr LXIII/1980/22 RMŁ (2 MB)

  Uchwała Nr LXIII/1980/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
 • Uchwała Nr LXIII/2060/22 RMŁ (2 MB)

  Uchwała Nr LXIII/2060/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
 • Uchwała Nr LXXI/2122/23 RMŁ (2 MB)

  Uchwała Nr LXXI/2122/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 atycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
 • Uchwała nr LXXVII/1588/13 RMŁ (232 KB)

  Uchwała Nr LXXVII/1588/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
 • Zarządzenie Nr 9152/VIII/21 PMŁ (2 MB)

  Zarządzenie Nr 9152/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Metryka strony i historia zmian