Podstawa działalności Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:

  • Obwieszczenie RMŁ z dnia 21.02.2024 r. poz. 2231 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce 2 MB
  • Uchwała nr LXXVII/1588/13 RMŁ Uchwała Nr LXXVII/1588/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego 232 KB
  • Zarządzenie Nr 9152/VIII/21 PMŁ Zarządzenie Nr 9152/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 2 MB
  • Zarządzenie Nr 2313/23 PMŁ Zarządzenie Nr 2313/23 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. 37 KB

Metryka strony i historia zmian