Obsługa biuletynu

Za udostępnianie treści i ich aktualizację odpowiadają kierownicy Wydziałów Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w zakresie swoich kompetencji.


Materiały w BIP zamieszczają:

Piotr Skobel
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel.: +48 (42) 638-59-97
p.skobel@css.uml.lodz.pl

Marcin Supera
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel.: +48 (42) 638-59-97
m.supera@css.uml.lodz.pl

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi prosimy przesyłać na adres swiadczenia@css.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian