Zakres działalności:

 1. Ustalenie uprawnień oraz obsługa:
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • dodatków mieszkaniowych,
  • dodatków energetycznych,
  • dodatków osłonowych,
  • zasiłków dla opiekunów,
  • świadczeń wychowawczych,
  • jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • świadczeń dobry start.
 2. Działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Regulacje prawne:


Metryka strony i historia zmian