Zakres działalności:

Ustalenie uprawnień oraz obsługa:

 • świadczeń rodzinnych;
 • zasiłków dla opiekunów;
 • jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • świadczeń alimentacyjnych;
 • dodatków mieszkaniowych;
 • dodatków energetycznych;
 • dodatków osłonowych;
 • dodatków węglowych;
 • dodatków elektrycznych;
 • dodatków dla gospodarstw domowych;
 • refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
 • świadczeń „Galanty Bon dla Wieloraczków”
 • działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Regulacje prawne:

Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego z dn. 24.11.2022

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu


Metryka strony i historia zmian