Соціальна Допомога батькам

Основна інформація -Podstawowe Informacje

 

 

Батьківська допомога призначена для надання матеріальної допомоги батькам, які не отримують декретну допомогу або заробітну плату протягом періоду, визначеного  трудовим кодексом як період відпустки по декреті або період відпустки по догляду за дитиною.

Розмір батьківської допомоги становить 1000 злотих на місяць, незалежно від отриманого доходу.

Świadczenie rodzicielskie ma na celu wsparcie finansowe rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie, bez względu na osiągany dochód.

ЩО ТАКЕ ДОПОМОГА БАТЬКАМ?

Це підтримка одного з батьків – опікуна дитини, який не отримує декретної допомоги.

CZYM JEST ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

Jest wsparciem dla rodzica - opiekuna dziecka, który nie dostaje zasiłku macierzyńskiego.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ БАТЬКАМ?

Заповніть заявку та подайте її до Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Можливо, вас попросять подати додаткові документи.

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

Wypełnij wniosek i złóż w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Możesz być poproszona/-y o złożenie dodatkowych dokumentów.

ЯК І КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

Паперові заявки можна подати до Центру обслуговування бенефіціарів: вул. URZĘDNICZA 45

Заповнену заявку також можна надіслати поштою.

Електронні заявки можна подати через Системy Emp@tia

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

Wnioski papierowe możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
ul. Urzędnicza 45

Wypełniony wniosek możesz również wysłać pocztą.

Wnioski elektroniczne możesz złożyć za pośrednictwem:
Systemu Emp@tia

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ БАТЬКАМ?

 • Батько дитини;
 • Фактичний опікун дитини, тобто особа, яка намагається усиновити дитину;
 • Прийомна сім’я дитини (непрофесійна), тобто особа, яка доглядає за дитиною, тому, що це ухвалив суд;
 • Особа, яка виховує дитину, тобто особа, яка усиновила дитину.
 

KTO MOŻE DOSTAĆ ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

 • Rodzic dziecka;
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która stara się o adopcję dziecka;
 • Rodzina zastępcza dziecka (nie zawodowa), czyli osoba, która zajmuje się dzieckiem, bo nakazał jej to sąd;
 • Osoba, która przysposobiła dziecko, czyli osoba, która adoptowała dziecko.
 

 

 

ЯК ДОВГО ВИ БУДЕТЕ ОТРИМУВАТИ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ?

Допомога виплачується щомісяця на період:
52 тижні, або 1 рік - коли ви доглядаєте за однією дитиною;
65 тижнів - коли ви доглядаєте за двома дітьми;
67 тижнів - коли ви доглядаєте за трьома дітьми;
69 тижнів - коли ви доглядаєте за чотирма дітьми;
71 тиждень - коли ви доглядаєте за  п'ятьма х і більше дітей.

JAK DŁUGO BĘDZIESZ OTRZYMYWAĆ WYPŁATĘ PIENIĘDZY?

Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc przez okres:
52 tygodni, czyli 1 roku – gdy opiekujesz się jednym dzieckiem;
65 tygodni – gdy opiekujesz się dwójką dzieci;
67 tygodni – gdy opiekujesz się trójką dzieci;
69 tygodni – gdy opiekujesz się czwórką dzieci;
71 tygodni – gdy opiekujesz się pięciorgiem i więcej dzieci.

СКІЛЬКИ ДОПОМОГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ?

У перший місяць ви можете отримати менше 1000 злотих, оскільки перші гроші будуть виплачені з дня народження дитини, взяття дитини під опіку або з дня всиновлення. Наступні виплати складатимуть 1000 злотих на місяць. Якщо мати дитини отримує допомогу по безробіттю під час або після пологів, допомога батькам разом з виплатою допомоги по безробіттю не перевищуватиме 1000 злотих.

ILE DOSTANIESZ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO?

W pierwszym miesiącu możesz otrzymać mniej niż 1000 zł, ponieważ pierwsze pieniądze będą wypłacone od dnia: urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia.
Następne wypłaty będą w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
Gdy matka dziecka w trakcie porodu lub po nim otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, to świadczenie rodzicielskie razem z zasiłkiem dla bezrobotnych nie przekroczy 1000 zł.

ЯКЩО ВИ БАТЬКО, ВИ ТАКОЖ ОТРИМАЄТЕ ДОПОМОГУ, АЛЕ ЛИШЕ ЯКЩО ВИ:

 • Мама скоротить час догляду за дитиною після 14 тижнів від народження дитини;
 • Мати дитини помре;
 • Мати покине дитину.
 

GDY JESTEŚ OJCEM RÓWNIEŻ OTRZYMASZ ŚWIADCZENIE, JEDNAK TYLKO W SYTUACJI, GDY:

 • Matka po 14 tygodniach od urodzenia dziecka skróci czas opieki nad nim;
 • Matka dziecka umrze;
 • Matka porzuci dziecko.
 

КОЛИ ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ  ПІЛЬГИ?

 • Коли один із батьків отримує декретні виплати.
 • Коли один із батьків отримує допомогу по вагітності та пологах.
 • Коли ви або інша особа отримуєте допомогу по догляду за цією дитиною, надбавку по догляду за дитиною, надбавку до сімейної допомоги по догляду за дитиною під час відпустки по догляду за дитиною або допомогу по догляду за дитиною.
 • Коли інша особа отримує аналогічну пільгу за кордоном.
 • Коли ви особисто не піклуєтесь про дитину.
 

KIEDY NIE DOSTANIESZ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO?

 • Gdy jeden z rodziców dostaje zasiłek macierzyński.
 • Gdy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej.
 • Gdy Ty lub inna osoba pobiera na to dziecko świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenie rodzicielskie.
 • Gdy inna osoba pobiera za granicą podobne świadczenie.
 • Gdy osobiście nie opiekujesz się dzieckiem.