Obsługa świadczeniobiorców

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
ul. Urzędnicza 45
91-304 Łódź

swiadczenia@css.uml.lodz.pl

Infolinia

tel. (42) 638-59-69

Godziny urzędowania: pn, śr, czw, pt w godz. od 8.00 do 16.00,
wt w godz. od 9.00 do 17.00,

Skrytka ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Uzupełnianie:

Punkt uzupełniania wniosków:

ul. Urzędnicza 45 pok. 4

 

Zgłoszenia zmian sytuacji rodzinnej i dochodowej, podania, odwołania:

ul. Urzędnicza 45 pok. 16, pok.17, pok. 29

 

Punkt zmiany formy realizacji świadczeń:


(karty przedpłacone, rachunki bankowe)

ul. Urzędnicza 45 pok. 16, pok.17, pok. 29

 

Godziny urzędowania:

pn, śr, czw, pt w godz. od 8. 00 do 16.00,

wt w godz. od 9.00 do 17.00,

Punkty przyjęć wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Punkty przyjęć wniosków
Adres Godziny urzędowania
ul. Urzędnicza 45 poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek w godz. od 9:00 do 17:00

Inspektor ochrony danych

Erwin Ryter, tel: 600-499-192, 602-151-170

iod@css.uml.lodz.pl


Stanowisko komputerowe umożliwiające obsługę osób głuchych - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, pok. 29