Wypłata

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wypłaty świadczeń rodzinnych następują w dniach:

14, 15, 24, 25, 29, 30 każdego m-ca.

Przypominamy, że zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ( tzw. "becikowe") jest jednorazowa.