Artykuł

Zmiany dot. przyjmowania wniosków

 • kategoria:
 • CŚS wewnętrzne

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zmienia zasady obsługi świadczeniobiorców w związku z obowiązkiem zachowania społecznego dystansu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem od dnia 16.03.2020 r. (do odwołania) będą zamknięte Punkty Obsługi Świadczeniobiorców:

 • dla dzielnicy Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2b
 • dla dzielnicy Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153
 • dla dzielnicy Łódź-Górna, al. Politechniki 32
 • dla dzielnicy Łódź-Widzew, al. Piłsudskiego 100

OBSŁUGA WNIOSKÓW

Wnioski Mieszkańcy będą mogli złożyć w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

 • wrzucając wnioski do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną

Drogą elektroniczną można złożyć wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
 • Świadczenia wychowawczego (500+) za pośrednictwem:

    - systemów teleinformatycznych banków

    - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

    - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

OBSŁUGA WEZWAŃ I INNYCH SPRAW

Osoby, które otrzymały w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wezwania do zgłoszenia się, mogą złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

 • wrzucając wnioski do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną


Uzyskanie ogólnych informacji będzie możliwe za pośrednictwem infolinii tel. (42) 638 59 69 lub poczty elektronicznej swiadczenia@css.uml.lodz.pl  

Aktualności

środa, 19 czerwca 2024

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa legalny pobyt… więcej

wtorek, 14 maja 2024

Galanty Bon dla Wieloraczków

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 15-05-2024 r. można złożyć wniosek o świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków”. Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje w… więcej

poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Dnia 30-04-2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przypomina osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o dodatek osłonowy, że wniosek należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie… więcej

piątek, 29 marca 2024

Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że ruszyły pierwsze wypłaty dodatku osłonowego. W dniu 29-03-2024 r. zostały zrealizowane wypłaty dla  12 600 gospodarstw domowych na kwotę 3 860… więcej

poniedziałek, 26 lutego 2024

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa legalny pobyt… więcej

poniedziałek, 12 lutego 2024

Od 19-02-2024 r. zamknięcie punktu składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przy al. Piłsudskiego 100.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w związku z małym zainteresowaniem składaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego poprzez umieszczenie ich w urnie na dokumenty znajdującej się… więcej