Соціальна допомога по догляду

Основна інформація -Podstawowe Informacje

 

 

Надання права на соціальну допомогу по догляду не залежить від відповідності критерію доходу.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

ЩО ТАКЕ СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ?

 Це гроші, які ви отримаєте, якщо будете доглядати за інвалідом,  у якого інвалідність виникла до 18 років, або до 25 років, якщо він навчався.

CZYM JEST ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

To pieniądze, które dostaniesz, jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, a jej niepełnosprawność powstała do 18. roku życia lub do 25. roku życia jeżeli się uczyła.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ПО ДОГЛЯДУ?

Заповніть заявку та подайте її до Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Вас можуть попросити принести довідку непрацездатності особи, яку ви доглядаєте. Вас можуть попросити принести документи про доходи вашої родини.

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

Wypełnij wniosek i złóż w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Możesz być poproszona/y o przyniesienie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, którą się opiekujesz.

ЯК І КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАТИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГУ ПО ДОГЛЯДУ?

Паперові заявки можна подати до Центру обслуговування бенефіціарів: вул. URZĘDNICZA 45

Заповнену заявку також можна надіслати поштою.

Електронні заявки можна подати через Системy Emp@tia

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

Wnioski papierowe możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
ul. Urzędnicza 45

Wypełniony wniosek możesz również wysłać pocztą.

Wnioski elektroniczne możesz złożyć za pośrednictwem:
Systemu Emp@tia

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ?

 • Батько/ мати дитини,
 • Фактичний опікун дитини, тобто особа, яка намагається усиновити дитину,
 • Особа, яка є спорідненою прийомною сім'єю,
 • Інша особа з аліментними зобов’язаннями
– якщо не працює або звільняється з роботи для догляду за інвалідом.

KTO MOŻE DOSTAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

 • Rodzic dziecka,
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba która stara się o adopcję dziecka,
 • Osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • Inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny
– jeżeli nie pracuje lub rezygnuje z pracy, żeby opiekować się osobą niepełnosprawną.

ЯКІ ДОВІДКУ ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ МАТИ ОСОБА , ЗА ЯКОЮ ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ?

Довідка про інвалідність значного ступеня або повної непрацездатності та самостійного проживання або інвалідності І групи.

Довідка про інвалідність із зазначенням:

 • потреба в постійному або тривалому догляді чи допомозі іншої особи через істотно обмежену можливість самостійного існування (тобто в пункті 7 довідка про інвалідність має бути «вимагається»)
 • необхідність постійної повсякденної участі опікуна дитини в процесі її лікування, реабілітації та навчання (тобто в пункті 8 «вимагається» листок інвалідності).

Довідка має містити відомості про те, що інвалідність виникла до 18 років або до 25 років, якщо інвалід навчалася.

JAKIE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MUSI MIEĆ OSOBA, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJESZ ?

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupę inwalidzką.

Orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (czyli w punkcie 7 orzeczenia o niepełnosprawności musi być „wymaga”),
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli w punkcie 8 orzeczenia o niepełnosprawności musi być „wymaga”).


Orzeczenie powinno zawierać informację, że niepełnosprawność powstała do 18. roku życia lub do 25. roku życia jeżeli się uczyła.

 

 

СКІЛЬКИ ВИ ОТРИМАЄТЕ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПО  ДОГЛЯДУ ?

2 119 злотих  щомісяця.

ILE DOSTANIESZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO?

2 119 zł miesięcznie.

КОЛИ ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ПО  ДОГЛЯДУ ?

 • Коли людина, про яку ви піклуєтесь, має чоловіка чи дружину.
 • Коли ви не доглядаєте за інвалідом.
 • Коли ви працюєте або отримуєте пенсію.
 • При перебуванні інваліда в закладі, що забезпечує цілодобовий догляд, більше 5 днів на тиждень.
 • Коли ви отримуєте допомогу по спеціальному догляду або допомогу по догляду за хворим або допомогу для опікуна.
 • Коли інша особа бере плату  за кордоном по догляду за  людиною- інвалідом , за якобю ви доглядаєте .
 

KIEDY NIE DOSTANIESZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO?

 • Gdy osoba, którą się opiekujesz ma męża lub żonę.
 • Gdy nie opiekujesz się osobą niepełnosprawną.
 • Gdy pracujesz lub dostajesz świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Gdy osoba niepełnosprawna przebywa w placówce, która zapewnia całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
 • Gdy pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna
 • Gdy inna osoba pobiera na osobę niepełnosprawną, którą się opiekujesz podobne świadczenie za granicą.
 

ШАБЛОН ЗАПОВНЕНОЇ ЗАЯВКИ