Сімейна допомога

Основна інформація -Podstawowe Informacje

 

 


Сімейна допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини.


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНА ДОПОМОГА?

Це гроші, які Ви отримаєте на утримання дитини.

CZYM JEST ZASIŁEK RODZINNY ?

To pieniądze, które dostaniesz na utrzymanie dziecka.

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

Заповніть заявку та подайте її до Центру соціальних виплат у Лодзі (Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi).

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ZASIŁEK RODZINNY ?

Wypełnij wniosek i złóż w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

ЯК І КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

Паперові заявки можна подати до Центру обслуговування бенефіціарів: вул. URZĘDNICZA 45

Заповнену заявку також можна надіслати поштою.

Електронні заявки можна подати через Системy Emp@tia

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY?

Wnioski papierowe możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
ul. Urzędnicza 45

Wypełniony wniosek możesz również wysłać pocztą.

Wnioski elektroniczne możesz złożyć za pośrednictwem:
Systemu Emp@tia

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

 • Батько/мати дитини,
 • Законний опікун дитини, тобто повнолітня особа, яка доглядає за дитиною на підставі рішення суду,
 • Фактичний опікун дитини, тобто особа, яка намагається усиновити дитину,
 • Особа, яка навчається, тобто особа старше 18 років, яка навчається в школі, а її батьки померли або сплачують аліменти.
 

KTO MOŻE DOSTAĆ ZASIŁEK RODZINNY ?

 • Rodzic dziecka,
 • Opiekun prawny dziecka, czyli osoba dorosła, która opiekuje się dzieckiem na podstawie wyroku sądu,
 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba która stara się o adopcję dziecka,
 • Osoba ucząca się, czyli osoba która skończyła 18 lat, chodzi do szkoły, a jej rodzice nie żyją albo płacą jej alimenty.
 

ЯКИЙ ДОХІД ВИ ПОВИННІ МАТИ?

Менше 674 злотих на кожну особу у Вашій сім`ї.

Менше 764 злотих на кожну особу у Вашій сім`ї - коли у Вас є дитина-інвалід.

JAKIE MUSISZ MIEĆ DOCHODY ?

Mniejsze niż 674 zł na każdą osobę w Twojej rodzinie.

Mniejsze niż 764 zł na każdą osobę w Twojej rodzinie - gdy masz dziecko niepełnosprawne.

СКІЛЬКИ ДОПОМОГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ?

 • 95 злотих для дитини до 5 років
 • 124 злотих для дитини від 5 до 18 років
 • 135 злотих для дитини від 18 до 21 року, яка ходить до школи
 • 135 злотих для дитини з інвалідністю від 18 до 24 років - яка ходить до школи чи навчається вищому навчальному закладі
 

ILE DOSTANIESZ ZASIŁKU RODZINNEGO?

 • 95 zł dla dziecka do 5 roku życia
 • 124 zł dla dziecka między 5 a 18 rokiem życia
 • 135 zł dla dziecka między 18 a 21 rokiem życia - które chodzi do szkoły
 • 135 zł dla dziecka niepełnosprawnego między 18 a 24 rokiem życia - które chodzi do szkoły albo studiuje

 

КОЛИ ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

 • Коли дитина чи студент/особа, яка навчається має чоловіка чи дружину.
 • Ви не доглядаєте за дитиною, тому що вона потрапила в дитячий будинок чи до прийомної сім`ї.
 • Ваша повнолітня дитина має власну дитину.
 • З Вас не стягують аліментів на Вашу дитину.
 • Член Вашої сім'ї вже отримує сімейну допомогу на дитину за кордоном.
 

KIEDY NIE DOSTANIESZ ZASIŁKU RODZINNEGO?

 • Gdy dziecko lub osoba ucząca się ma męża lub żonę.
 • Nie sprawujesz opieki na dzieckiem, ponieważ zostało zabrane do domu dziecka lub rodziny zastępczej.
 • Twoje pełnoletnie dziecko ma swoje dziecko.
 • Na dziecko nie masz zasądzonych alimentów.
 • Członek rodziny dostaje zasiłek rodzinny na dziecko za granicą.