Одноразова допомога при народженні дитини

Основна інформація -Podstawowe Informacje

 

 


Одноразова допомога надається при народженні живої дитини в розмірі 1000,00 злотих на дитину, якщо дохід сім'ї на одну особу не перевищує 1922,00 злотих.

/becik – це дитяча ковдра польською мовою/


Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

ЩО ТАКЕ ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ ‘BECIKOWE’ ?

Це гроші, які ви отримаєте, коли народите живу дитину.

CZYM JEST JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE) ?

To pieniądze, które dostaniesz gdy urodzisz żywe dziecko.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ ‘BECIKOWE’ ?

Заповніть заявку та подайте до  Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Будь ласка, додайте до вашої заявки довідку про те, що мати дитини відвідувала лікаря до 10-го тижня вагітності і перебувала під його опікою під час вагітності – це не стосується законного і фактичного опікуна дитини.

Вас можуть попросити принести документи про доходи вашої родини.

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ BECIKOWE?

Wypełnij wniosek i złóż w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Do wniosku dołącz zaświadczenie, że matka dziecka była u lekarza przed 10 tygodniem ciąży i była pod jego opieką przez okres ciąży – nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego dziecka.

Możesz być poproszona/y o przyniesienie dokumentów o dochodach Twojej rodziny.

ЯК І ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ ‘BECIKOWE’ ?

Паперові заявки можна подати до Центру обслуговування бенефіціарів: вул. URZĘDNICZA 45

Заповнену заявку також можна надіслати поштою.

Електронні заявки можна подати через Системy Emp@tia

Ви повинні подати заяву до першого дня народження дитини.

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O BECIKOWE?

Wnioski papierowe możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
ul. Urzędnicza 45

Wypełniony wniosek możesz również wysłać pocztą.

Wnioski elektroniczne możesz złożyć za pośrednictwem:
Systemu Emp@tia

Wniosek musisz złożyć do pierwszych urodzin dziecka.

КТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ ‘BECIKOWE’?

  • Батьки дитини,
  • Законний опікун дитини, тобто дорослий, який доглядає за дитиною на підставі рішення суду,
  • Фактичний опікун дитини, тобто особа, яка претендує на усиновлення дитини.
 

KTO MOŻE DOSTAĆ BECIKOWE?

  • Rodzic dziecka,
  • Opiekun prawny dziecka, czyli osoba dorosła, która opiekuje się dzieckiem na podstawie wyroku sądu,
  • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która stara się o adopcję dziecka.
 

ЯКИЙ ДОХІД ПОТРІБНО МАТИ?

Дохід менше 1922,00 злотих на кожну людину у вашій родині.

JAKIE MUSISZ MIEĆ DOCHODY ?

Mniejsze niż 1922 zł na każdą osobę w Twojej rodzinie

.

СКІЛЬКИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ‘BECIKOWE’?

1000,00 злотих тільки один раз, на кожну дитину.

ILE DOSTANIESZ BECIKOWEGO ?

1000 zł tylko raz, na każde dziecko.

КОЛИ ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ‘BECIKOWE’ ?

Коли член сім'ї отримав аналогічну допомогу за кордоном.
Коли ви виховуєте дитину на самоті і у вас немає аліментів.

KIEDY NIE DOSTANIESZ BECIKOWEGO ?

Gdy członek rodziny otrzymał podobne świadczenie za granicą.
Gdy samotnie wychowujesz dziecko i nie masz zasądzonych alimentów na dziecko.