інформація для громадян України

Центр соціальних виплат у Лодзі повідомляє, що, відповідно до Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України в зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, якщо Ви є громадянином України та в'їхали на територію Республіки Польща на законних підставах у період від 24-02-2022 р., можете звернутися за сімейною матеріальною допомогою до Центру.

Щоб подати заявку на пільги, вам повинен бути присвоєний номер PESEL (польський відповідник ідентифікаційного коду) і ви повинні відповідати умовам, що викладені в Законі про сімейні пільги.

При визначенні права на пільги, які залежать від критерію доходу, при визначенні доходу сім'ї не враховується член сім'ї, який не проживає на території Республіки Польща.

Тимчасовий опікун дитини, яка перебуває на території Республіки Польща без батьків, також може звернутися за сімейною допомогою на дітей. Тимчасовим опікуном є особа, призначена судом, яка представляє і має опіку над дитиною та її майном.

Заявки на отримання сімейної допомоги можна подати до Центру соціальних виплат у Лодзі:

  • вул. Urzędnicza 45 (Ужендніча 45)
    у режимі: понеділок, середа, четвер, п'ятниця ‒ від 8:00 до 16.00;
  • вівторок ‒ від 9:00 до 17.00
  • в електронному вигляді ‒ через інформаційно-сервісний портал mpips.gov.pl

Для отримання додаткової інформації просимо зателефонувати за номером 42 638-59-77.


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24-02-2022 r. możesz ubiegać się w Centrum o świadczenia rodzinne.

Aby ubiegać się o świadczenia musisz mieć nadany numer PESEL oraz spełnić warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń, które uzależnione są od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rod01ziny nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium RP.

O świadczenia rodzinne na dzieci może ubiegać się także opiekun tymczasowy dziecka, które przebywa na terytorium RP bez rodziców. Opiekun tymczasowy to osoba ustanowiona przez sąd, która reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad dzieckiem i jego majątkiem.

Wnioski o świadczenia rodzinne można złożyć w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:

  • Urzędnicza 45,
    w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00; wtorek od 9.00 do 17.00
  • elektronicznie za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego mpips.gov.pl

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 638-59-77.