Допомога на догляд

 

  Допомога на догляд - це допомога, яка надається для часткового покриття витрат, пов'язаних з необхідністю догляду та допомоги іншій особі у зв'язку з неможливістю вести самостійний спосіб життя. Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

ЩО ТАКЕ ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД ?

Це гроші, які Ви отримаєте, щоб частково оплатити витрати, пов’язані з інвалідністю.

CZYM JEST ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

To pieniądze, które dostaniesz, żeby częściowo opłacić wydatki związane z niepełnosprawnością.

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ НА ДОГЛЯД ?

Заповніть заявку та подайте її до Центру соціальних виплат у Лодзі.
Вас можуть попросити принести документ, який підтверджує інвалідність.

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Wypełnij wniosek i złóż w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Możesz być poproszona/y o przyniesienie orzeczenia o niepełnosprawności.

ЯК І КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ДОПОМОГУ НА ДОГЛЯД?

Паперові заявки можна подати до Центру обслуговування бенефіціарів: вул. URZĘDNICZA 45

Заповнену заявку також можна надіслати поштою.

Електронні заявки можна подати через Системy Emp@tia

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Wnioski papierowe możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
ul. Urzędnicza 45

Wypełniony wniosek możesz również wysłać pocztą.

Wnioski elektroniczne możesz złożyć za pośrednictwem:
Systemu Emp@tia

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ НА ДОГЛЯД?

Дитина, яка не досягла 16 років і має документ, що підтверджує інвалідність.

Особа, яка досягла 16 років і має:

 • довідку про інвалідність значного ступеня,
 • довідку про повну непрацездатність та неможливість вести самостійний спосіб життя,
 • посвідчення першої групи інвалідності.


Особа, яка досягла 16 років, інвалідність якої настала до 21 року життя та має:

 • довідку про інвалідність середньої тяжкості, або
 • довідку про повну непрацездатність, або
 • посвідчення другої групи інвалідності


Особа віком не менше 75 років.

KTO MOŻE DOSTAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Dziecko, które ma mniej niż 16 lat i orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba, która ma więcej niż 16 lat i posiada:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie że jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej


Osoba, która ma więcej niż 16 lat, której niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia i posiada

 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie, że jest całkowicie niezdolna do pracy albo
 • orzeczenie o drugiej grupie inwalidzkiej


Osoba, która ukończyła 75 lat.

СКІЛЬКИ ДОПОМОГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ?

215,84 злотих на місяць.

ILE DOSTANIESZ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO?

215,84 zł miesięcznie.

ШАБЛОН ЗАПОВНЕНОЇ ЗАЯВКИ