Допомога по спеціальному догляду

Основна інформація -Podstawowe Informacje

 

 

Допомога за спеціальний догляд призначається з метою забезпечення постійного догляду за людною з інвалідністю.

Допомога по спеціальному  догляду  надається у розмірі 620 злотих на місяць.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie.

ЩО ТАКЕ ДОПОМОГА ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ?

Це гроші, які ви отримаєте, якщо будете доглядати за людиною з інвалідністю.

CZYM JEST SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ?

To pieniądze, które dostaniesz jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną.

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ ?

 

Заповніть заявку та подайте її до Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Вас можуть попросити принести довідку непрацездатності  особи, яку ви доглядаєте.
Вас можуть попросити принести документи про доходи вашої родини.

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ?

Wypełnij wniosek i złóż w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Możesz być poproszony o przyniesienie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, którą się opiekujesz.
Możesz być poproszona/y o przyniesienie dokumentów o dochodach Twojej rodziny.

ЯК І КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ  ДОПОМОГИ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ ?

Паперові заявки можна подати до Центру обслуговування бенефіціарів: вул. URZĘDNICZA 45

Заповнену заявку також можна надіслати поштою.

Електронні заявки можна подати через Системy Emp@tia

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?

Wnioski papierowe możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:
ul. Urzędnicza 45

Wypełniony wniosek możesz również wysłać pocztą.

Wnioski elektroniczne możesz złożyć za pośrednictwem:
Systemu Emp@tia

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ ?

 • Особа, яка має відношення до особи з інвалідністю,
 • Дружина/чоловік особи з інвалідністю
- якщо не працює або звільняється з роботи для догляду за інвалідом.

KTO MOŻE DOSTAĆ SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ?

 • Osoba spokrewniona z osobą niepełnosprawną,
 • Małżonek osoby niepełnosprawnej
– jeżeli nie pracuje lub rezygnuje z pracy, żeby opiekować się osobą niepełnosprawną.

ЯКІ ДОВІДКУ ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ МАТИ ОСОБА , ЗА ЯКОЮ ВИ ДОГЛЯДАЄТЕ?

 Довідка про інвалідність тяжкого ступеня або повної непрацездатності та самостійного проживання або інвалідності І групи.

Довідка про інвалідність із зазначенням:
- потреба в постійному чи довготривалому догляді чи допомозі іншої особи через суттєво обмежену можливість самостійного існування (тобто в пункті 7 довідка про інвалідність має бути «вимагається»),
-  необхідність постійної повсякденної участі опікуна дитини в процесі її лікування, реабілітації та навчання (тобто в пункті 8 «вимагається» листок інвалідності).

JAKIE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MUSI MIEĆ OSOBA, KTÓRĄ SIĘ OPIEKUJESZ ?

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupę inwalidzką.

Orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (czyli w punkcie 7 orzeczenia o niepełnosprawności musi być „wymaga”),
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli w punkcie 8 orzeczenia o niepełnosprawności musi być „wymaga”).

 

 

ЯКИЙ ДОХІД ВИ ПОВИНЕННІ МАТИ?

Менше ніж 764 злотих на кожну особу у вашій родині.

JAKIE MUSISZ MIEĆ DOCHODY ?

Mniejsze niż 764 zł na każdą osobę w Twojej rodzinie.

СКІЛЬКИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ДОПОМОГИ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ ?

620 злотих щомісяця.

ILE DOSTANIESZ SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO ?

620 zł miesięcznie.

КОЛИ ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ ДОПОМОГИ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОГЛЯДУ?

 • Коли ви не є в шлюбі або родичем інваліда.
 • Коли ви не доглядаєте за інвалідом.
 • Коли ви працюєте або отримуєте пенсію.
 • При перебуванні інваліда в закладі, що забезпечує цілодобовий догляд за ним більше як 5 днів у тиждень.
 • При влаштуванні інваліда в прийомну сім’ю.
 • Коли ви отримуєте допомогу по спеціальному догляду або допомогу по догляду за хворим або допомогу для опікуна.
 • Коли інша особа бере плату  за кордоном по догляду за  людиною- інвалідом , за якобю ви доглядаєте .
 • Коли ви самі потребуєте догляду, тобто маєте довідку про тяжку інвалідність.
 

KIEDY NIE DOSTANIESZ SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO ?

 • Gdy nie jesteś małżonkiem ani osobą spokrewnioną z osobą niepełnosprawną.
 • Gdy nie opiekujesz się osobą niepełnosprawną.
 • Gdy pracujesz lub dostajesz świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Gdy osoba niepełnosprawna przebywa w placówce, która zapewnia całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
 • Gdy osoba niepełnosprawna została umieszczona w rodzinie zastępczej.
 • Gdy pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna
 • Gdy inna osoba pobiera na osobę niepełnosprawną, którą się opiekujesz podobne świadczenie za granicą.
 • Gdy sam wymagasz opieki czyli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.