bip

Informacje o świadczeniach w języku ukraińskim:

Інформація українською мовою

Aktualności

Przedłużenie ważności świadectw dla obcokrajowców

Piotr Skobel

Przedłużono okresy trwania zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy. więcej

Szczególne rozwiązania dot. przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności i niezdolności do pracy

Piotr Skobel

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych... więcej

Zmiana terminu wypłat w m-cu kwietniu 2020

Piotr Skobel

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w miesiącu kwietniu realizacje świadczeń nastąpią we wcześniejszych terminach. więcej