Terminy wypłat

wrzesień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

poniedziałek, 19 września 2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

19.09.2022