Terminy wypłat

wrzesień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

czwartek, 15 września 2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

15.09.2022