Terminy wypłat

wrzesień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

sobota, 10 września 2022

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca więcej

10.09.2022

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

10.09.2022