Terminy wypłat

wrzesień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

piątek, 27 stycznia 2023

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca więcej

10.09.2022

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

10.09.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

15.09.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

19.09.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

20.09.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

24.09.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

25.09.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

29.09.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

29.09.2022