Terminy wypłat

sierpień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

sobota, 20 sierpnia 2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

20.08.2022