Terminy wypłat

sierpień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

piątek, 19 sierpnia 2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

19.08.2022