Terminy wypłat

sierpień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

środa, 10 sierpnia 2022

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca więcej

10.08.2022

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

10.08.2022