Terminy wypłat

sierpień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

piątek, 9 grudnia 2022

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca więcej

10.08.2022

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

10.08.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

15.08.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

19.08.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

20.08.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

24.08.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

25.08.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

29.08.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

29.08.2022