Terminy wypłat

lipiec 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

poniedziałek, 26 września 2022

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca więcej

10.07.2022

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

10.07.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

15.07.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

19.07.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

20.07.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

24.07.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

25.07.2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

29.07.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

29.07.2022