Terminy wypłat

grudzień 2022

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

piątek, 30 grudnia 2022

Wypłata Funduszu Alimentacyjnego

Wypłaty 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca więcej

30.12.2022

Wypłata świadczeń rodzinnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka więcej

30.12.2022