Terminy wypłat

styczeń 2023

Terminy najbliższych wypłaty świadczeń

niedziela, 30 stycznia 2028

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

30.01.2028

wtorek, 30 stycznia 2029

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

30.01.2029

środa, 30 stycznia 2030

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

30.01.2030

czwartek, 30 stycznia 2031

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

30.01.2031

piątek, 30 stycznia 2032

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata 10 dnia każdego m-ca (wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia) więcej

30.01.2032