Dodatek elektryczny

Podstawowe Informacje

Dodatek elektryczny to jednorazowa pomoc, która wynosi:

  • 1000 zł
  • 1500 zł (w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh)

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Przyznanie prawa do dodatku nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.