Artykuł

nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

  • kategoria:
  • CŚS wewnętrzne

Centrum Świadczeń Socjalnych informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

  • świadczeń rodzinnych za pośrednictwem:

      - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:

      - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 sierpnia 2022 r.


Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:


świadczenia rodzinne

(nowy okres zasiłkowy od listopada 2022 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2022 r. wypłata do 30 listopada 2022 r.
wrzesień - październik 2022r. wypłata do 31 grudnia 2022 r.
listopad - grudzień 2022 r. wypłata do 28 lutego 2023 r.


świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(nowy okres świadczeniowy od października 2022 r.)
 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2022 r. wypłata do 31 października 2022 r.
wrzesień 2022 r. wypłata do 30 listopada 2022 r.
październik 2022 r. wypłata do 31 grudnia 2022 r.
listopad 2022 r. wypłata do 31 stycznia 2023 r.
grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r. wypłata do 28 lutego 2023 r.

 

 

Aktualności

piątek, 23 września 2022

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Marcin Supera

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  22  września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w... więcej

środa, 21 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych

Marcin Supera

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 21-09-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych. Na chwilę obecną druki wniosków są dostępne na stronie internetowej... więcej

Uwaga – ogrzewanie mieszkania, domu gazem

Marcin Supera

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają domy kotłem gazowym zasilanym gazem płynnym ze zbiornika gazu skroplonego LPG. Składając wniosek o dodatek do gazu LPG należy dołączyć... więcej

wtorek, 20 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych

Marcin Supera

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z... więcej

piątek, 16 września 2022

Brak środków na wypłatę dodatku węglowego

Marcin Supera

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że na chwilę obecną nie wpłynęły środki na wypłatę dodatku węglowego. Wypłata dodatku nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel. więcej

środa, 17 sierpnia 2022

Dodatek Węglowy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 17-08-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek węglowy. więcej