Artykuł

Uwaga – ogrzewanie mieszkania, domu gazem

  • kategoria:
  • CŚS wewnętrzne

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają domy kotłem gazowym zasilanym gazem płynnym ze zbiornika gazu skroplonego LPG. Składając wniosek o dodatek do gazu LPG należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie, eksploatowanie takiego źródła ogrzewania: np. decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na użytkowanie zbiornika LPG, książkę rewizji zbiornika gazowego lub inne dokumenty potwierdzające źródło ogrzewania.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają mieszkanie/ dom gazem ziemnym tzw. gazem sieciowym oraz gazem LPG z tzw. butli gazowej.

Aktualności

środa, 17 sierpnia 2022

Dodatek Węglowy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 17-08-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek węglowy. więcej

piątek, 12 sierpnia 2022

dodatek węglowy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została podpisana i opublikowana ustawa o dodatku węglowym (Dz. U.2022 poz. 1692). Zgodnie z ww. ustawą Minister... więcej

czwartek, 4 sierpnia 2022

Wniosek o dodatek osłonowy składa się tylko raz

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przypomina, że dodatek osłonowy jest przyznawany jednorazowo i przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wniosku nie należy składać, jeśli... więcej

wtorek, 26 lipca 2022

Okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 dla wniosków papierowych

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia alimentacyjne w formie papierowej na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 można składać od dnia 1 sierpnia 2022 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w... więcej

wtorek, 21 czerwca 2022

nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Centrum Świadczeń Socjalnych informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie: świadczeń rodzinnych za... więcej

czwartek, 2 czerwca 2022

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres od 01-06-2022 r.

Uprzejmie informujemy, że świadczenie wychowawcze (500+) było wypłacane w terminach miesięcznych do 31-05-2022 r. przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, a więc ostatnia wypłata nastąpiła w... więcej