Artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych

  • kategoria:
  • CŚS wewnętrzne
 -  Dodatek dla gospodarstw domowych - ilustracja ozdobna bez dalszego znaczenia

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). Zgodnie z ww. ustawą Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych będzie dostępny na stronie internetowej Centrum, po wejściu w życie rozporządzenia.

Aktualności

czwartek, 24 września 2020

 -  Zdjęcie pola- Ilustracja ozdobna bez dalszego znaczenia

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Piotr Skobel

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w... więcej

piątek, 31 lipca 2020

Świadczenie Dobry Start (300+) w Łodzi. Pierwszy miesiąc składania wniosków za nami

Grzegorz Gawlik / BRP

Od 1 do 29 lipca 2020 do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi wpłynęło 23,5 tys. wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start i wydano 20,5 tys. informacji o przyznaniu świadczenia.... więcej

poniedziałek, 27 lipca 2020

 -  Wypłacane świadczenie- ilustracja bez dodatkowych treści

Okres świadczeniowy 2020/2021 dla wniosków papierowych

Piotr Skobel

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start w formie papierowej na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 można składać od dnia 3 sierpnia 2020 r. w... więcej

czwartek, 16 lipca 2020

Internetowy tłumacz języka migowego

Piotr Skobel

Do 30 września z naszą placówką wszystkie osoby głuche mogą połączyć się zdalnie przy pomocy tłumacza języka migowego. więcej

czwartek, 25 czerwca 2020

Zasady przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Piotr Skobel

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą... więcej

poniedziałek, 22 czerwca 2020

 -  świadczenia pielęgnacyjne- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Przypominamy o sprawdzeniu okresu przyznania świadczenia 500+

Piotr Skobel

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, w tym roku nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do... więcej