Artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych

  • kategoria:
  • CŚS wewnętrzne
 -  Dodatek dla gospodarstw domowych - ilustracja ozdobna bez dalszego znaczenia

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). Zgodnie z ww. ustawą Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych będzie dostępny na stronie internetowej Centrum, po wejściu w życie rozporządzenia.

Aktualności

środa, 4 listopada 2020

 -  Wypłacane świadczenie- ilustracja bez dodatkowych treści

Składanie wniosków papierowych o przyznanie świadczeń

Piotr Skobel

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia alimentacyjne, świadczenie dobry start oraz wnioski o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny w formie papierowej można składać... więcej

czwartek, 22 października 2020

Informacja o ograniczeniach w pracy Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych

Piotr Skobel

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że od 23.10.2020 r. zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi mieszkańców Wydział Świadczeń Alimentacyjnych mieszczący się w Łodzi przy ul.... więcej

poniedziałek, 19 października 2020

Ograniczone godziny pracy Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych w dniu 19.10.2020

Piotr Skobel

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż w dniu 19.10.2020 roku Wydział Świadczeń Alimentacyjnych przy ulicy Drewnowskiej 5 pozostaje nieczynny z uwagi na dezynfekcję pomieszczeń. ... więcej

piątek, 16 października 2020

Realizacja wypłat przyznanych świadczeń we wcześniejszych terminach.

Piotr Skobel

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku ze znacznym wzrostem ilości zachorowań na Sars-cov-2 podjęło decyzję o realizacji wypłat przyznanych świadczeń w terminach... więcej

czwartek, 1 października 2020

 -  Wypłacane świadczenie- ilustracja bez dodatkowych treści

Składanie wniosków papierowych o przyznanie świadczeń

Piotr Skobel

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start w formie papierowej można składać od dnia 1 października 2020 r. w Centrum Świadczeń... więcej

 -  Obrazek przedstawiający uzupełnianie druków- nawiązanie do wniosku o zaświadczenie

Zaświadczenie o wysokości dochodów dla osób starających się o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”

Piotr Skobel

Od 01-10-2020 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi można złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego... więcej