Artykuł

Zmiany dot. przyjmowania wniosków

 • kategoria:
 • CŚS wewnętrzne

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zmienia zasady obsługi świadczeniobiorców w związku z obowiązkiem zachowania społecznego dystansu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem od dnia 16.03.2020 r. (do odwołania) będą zamknięte Punkty Obsługi Świadczeniobiorców:

 • dla dzielnicy Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2b
 • dla dzielnicy Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153
 • dla dzielnicy Łódź-Górna, al. Politechniki 32
 • dla dzielnicy Łódź-Widzew, al. Piłsudskiego 100

OBSŁUGA WNIOSKÓW

Wnioski Mieszkańcy będą mogli złożyć w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

 • wrzucając wnioski do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną

Drogą elektroniczną można złożyć wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
 • Świadczenia wychowawczego (500+) za pośrednictwem:

    - systemów teleinformatycznych banków

    - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

    - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

OBSŁUGA WEZWAŃ I INNYCH SPRAW

Osoby, które otrzymały w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wezwania do zgłoszenia się, mogą złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

 • wrzucając wnioski do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną


Uzyskanie ogólnych informacji będzie możliwe za pośrednictwem infolinii tel. (42) 638 59 69 lub poczty elektronicznej swiadczenia@css.uml.lodz.pl  

Aktualności

piątek, 22 września 2023

 - Zdjęcie pola- Ilustracja ozdobna bez dalszego znaczenia

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022... więcej

piątek, 15 września 2023

Zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych od 01-01-2024 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie... więcej

piątek, 4 sierpnia 2023

Przedłużanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenie o... więcej

piątek, 28 lipca 2023

 - Wypłacane świadczenie- ilustracja bez dodatkowych treści

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 dla wniosków papierowych

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia alimentacyjne w formie papierowej na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 można składać od dnia 1 sierpnia 2023 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w... więcej

środa, 26 lipca 2023

 - Obrazek przedstawiający laptop- nawiązanie do zachęty do składania wniosków przez Internet

Przypominamy o terminie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ponownie informuje, że w związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o przyznanie... więcej

poniedziałek, 10 lipca 2023

 - Wypłacane świadczenie- ilustracja bez dodatkowych treści

Zmiana wysokości kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że zostało podniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2023 r. Na... więcej