logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-04-18 10:24:24

Zaświadczenia

Zaświadczenia

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi pozyskać można zaświadczenie o pobieraniu i/lub niepobieraniu: świadczeń rodzinnych / alimentacyjnych / wychowawczych / zasiłku dla opiekuna / dodatków mieszkaniowych / dodatków energetycznych / innych oraz o wysokości ww. świadczeń wypłaconych w zdefiniowanym przez beneficjenta okresie, a także o okresie ubezpieczenia świadczeniobiorcy przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna.


Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej jego otrzymaniem. Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać i złożyć bezpośrednio w siedzibie Centrum przy ul. Urzędnicza 45, parter pok. 9. Chęć otrzymania zaświadczenia można zgłosić również drogą telefoniczną kontaktując się pod numerem telefonu (0-42) 638-59-66. Termin oczekiwana na wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096 z późn. zm.), wynosi do 7 dni.

Zaświadczenie należy odebrać w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45, parter, pok. 9.


Pobierz formularz wniosku o wydanie ww. zaświadczenia - TUTAJ

Informacje

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi dłużnik alimentacyjny pozyskać może pisemną informację dotyczącą stanu zadłużenia z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i/lub zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Informacja wystawiana jest na wniosek osoby zainteresowanej jej otrzymaniem. Wniosek o wydanie informacji można pobrać i złożyć bezpośrednio:

 

Chęć otrzymania informacji można zgłosić również drogą telefoniczną kontaktując się pod numerem telefonu (0-42) 638-59-79.

Informację należy odebrać w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45, III piętro, pok. 302.

Pobierz formularz wniosku o wydanie ww. informacji  - TUTAJ

Podczas odbioru zaświadczenia / informacji należy okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość. Osoba upoważniona dodatkowo winna przedłożyć stosowne upoważnienie (druk upoważnienia  - TUTAJ).

Wydawanie ww. dokumentów jest wolne od opłat.