logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2018-01-25 08:22:19

Zaświadczenia

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi pozyskać można następujące rodzaje zaświadczeń wystawianych dla mieszkańców Łodzi:
 

  1. zaświadczenia o pobieraniu i/lub niepobieraniu: świadczeń rodzinnych, świadczeń
    z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Za życiem”, oraz o wysokości ww. świadczeń wypłaconych w zdefiniowanym przez beneficjenta okresie.
  2. zaświadczenia wystawiane dla dłużników alimentacyjnych zamieszkałych w Łodzi wskazujące wysokość kwot zobowiązań na rzecz funduszu alimentacyjnego.


Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej jego otrzymaniem. Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać i złożyć bezpośrednio w siedzibie Centrum (Łódź, ul. Urzędnicza 45, parter pok. 9). Chęć otrzymania zaświadczenia można zgłosić również drogą telefoniczną kontaktując się pod numerem telefonu 638-59-66. Termin oczekiwana na wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257), wynosi do 7 dni. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Pobierz formularz wniosku o wydanie zaświadczenia - TUTAJ

Osoba zainteresowana otrzymaniem zaświadczenia winna okazać dokument stwierdzający tożsamość.