logo centrum świadczeń socjalnychlogo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45,
tel. +48 (42) 638-59-60, tel./fax +48 (42) 638-59-68, swiadczenia@css.uml.lodz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP :/CSSwL/SkrytkaESP, Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Data ostatniej modyfikacji:
2017-06-28 10:17:15

Struktura organizacyjnaWydział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców - Jolanta Szymacha
pok. 10, tel.: (42) 638-59-66
 • Wydawanie zaświadczeń: tel.: (42) 638-59-66, pok. 9
 • Ewidencja Świadczeń Rodzinnych, dla dzielnic:
  • Bałuty pok. 218, tel.: (42) 638-59-54
  • Polesie i Śródmieście pok. 226, tel.: (42) 638-59-53
  • Widzew pok. 230, tel.: (42) 638-59-58
  • Górna pok. 229, tel.: (42) 638-59-72
 • Ewidencja Świadczeń Alimentacyjnych, tel.: (42) 638-59-75, pok. 217

Wydział Świadczeń Rodzinnych

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych - Katarzyna Maraszek
tel.: (42) 638-59-69, pok. 216

 • tel.: (42) 638-59-65, pok. 106, 107, 108
 • tel.: (42) 638-59-69, pok. 201, 202, 203, 214, 215, 216
 • tel.: (42) 638-59-62, pok. 205, 206, 207, 208, 210, 211

Wydział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Drewnowska 5 (wejście od ul. Lutomierskiej 2/4/6 lub ul. Lutomierskiej 8/12).

Kierownik Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych - Grażyna Dziecińska
tel.: (42) 638-59-73, pok. 1

 • tel.: (42) 638-59-13, pok. 3
 • tel.: (42) 638-53-62, pok. 4
 • tel.: (42) 638-56-55, pok. 11
 • tel.: (42) 638-59-75, pok. 12
 • tel.: (42) 638-59-14, pok. 13

Wydział Dodatków Mieszkaniowych

al. Piłsudskiego 100

Kierownik Wydziału Dodatków Mieszkaniowych - Renata Gaworska
pok. 52, tel.: (42) 638-40-35
 • tel.: (42) 638-40-52, pok. 47 i 48
 • tel.: (42) 638-40-35, pok. 52
 • tel.: (42) 638-40-45, pok. 50 i 51
 • tel.: (42) 638-40-48, pok. 49
 • Ewidencja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych:
  Al. Piłsudskiego 100, pok. 22. tel. (042) 638-50-09
 

e-mail: dod_mieszk@css.uml.lodz.pl (dotyczy dodatków mieszkaniowych)


Wydział Wypłat

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Wypłat - Olga Cichowicz
pok. 309, tel.: (42) 638-59-63
 • tel.: (42) 638-59-74, pok. 310, 311, 312
 • tel.: (42) 638-59-61, pok. 305

Wydział Świadczeń Nienależnych i Odwołań

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Nienależnych i Odwołań - Katarzyna Filipska
pok. 332, tel.: (42) 638-59-71
 • tel.: (42) 638-59-71, pok. 319, 320

Wydział Organizacyjno–Administracyjny

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - Elżbieta Papajak
pok. 306, tel.: (42) 638-59-70
 • tel.: (42) 638-59-68, pok. 317
 • tel.: (42) 638-59-70, pok. 306
 • tel.: (42) 638-59-64, pok. 303
 • tel.: (42) 638-59-78, pok. 225

Wydział Finansowo-Księgowy

ul. Urzędnicza 45

Główny Księgowy - Małgorzata Kochaniak
pok. 314, tel.: (42) 638-59-76
 • tel.: (42) 638-59-77, pok. 301, 302, 315
 • tel.: (42) 638-59-79, pok. 307
 • tel.:(42) 638-56-53, pok. 313