logo centrum świadczeń socjalnychlogo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45,
tel. +48 (42) 638-59-60, tel./fax +48 (42) 638-59-68, swiadczenia@css.uml.lodz.pl
Data ostatniej modyfikacji:
2015-02-10 16:55:21

Struktura organizacyjnaWydział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców- Agnieszka Łukasik
pok. 10, tel.: (42) 638-59-66

Wydział Świadczeń Rodzinnych

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych- Iwona Zakrzewicz
pok. 216, tel.: (42) 638-59-69

Wydział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych- Grażyna Dziecińska
pok. 329, tel.: (42) 638-59-73

Wydział Dodatków Mieszkaniowych

al. Piłsudskiego 100

Kierownik Wydziału Dodatków Mieszkaniowych- Renata Gaworska
pok. 52, tel.: (42) 638-40-35
 

e-mail: dod_mieszk@css.uml.lodz.pl (dotyczy dodatków mieszkaniowych)


Wydział Wypłat

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Wypłat- Olga Cichowicz
pok. 309, tel.: (42) 638-59-63

Wydział Świadczeń Nienależnych i Odwołań

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Nienależnych i Odwołań- Katarzyna Filipska
pok. 332, tel.: (42) 638-59-71

Wydział Organizacyjno–Administracyjny

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego- Elżbieta Papajak
pok. 306, tel.: (42) 638-59-70

Wydział Finansowo-Księgowy

ul. Urzędnicza 45

Główny Księgowy- Iwona Chłodzińska
pok. 314, tel.: (42) 638-59-76