logo centrum świadczeń socjalnychlogo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45,
tel. +48 (42) 638-59-60, tel./fax +48 (42) 638-59-68, swiadczenia@css.uml.lodz.pl
Data ostatniej modyfikacji:
2016-09-19 12:48:44

Struktura organizacyjnaWydział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców - Jolanta Szymacha
pok. 10, tel.: (42) 638-59-66

Wydział Świadczeń Rodzinnych

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych - Anna Brzezicka
tel.: (42) 638-59-69, pok. 216


Wydział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych - Grażyna Dziecińska
tel.: (42) 638-59-73, pok. 329


Wydział Dodatków Mieszkaniowych

al. Piłsudskiego 100

Kierownik Wydziału Dodatków Mieszkaniowych - Renata Gaworska
pok. 52, tel.: (42) 638-40-35
 

e-mail: dod_mieszk@css.uml.lodz.pl (dotyczy dodatków mieszkaniowych)


Wydział Wypłat

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Wypłat - Olga Cichowicz
pok. 309, tel.: (42) 638-59-63

Wydział Świadczeń Nienależnych i Odwołań

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Nienależnych i Odwołań - Katarzyna Filipska
pok. 332, tel.: (42) 638-59-71

Wydział Organizacyjno–Administracyjny

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - Elżbieta Papajak
pok. 306, tel.: (42) 638-59-70

Wydział Finansowo-Księgowy

ul. Urzędnicza 45

Główny Księgowy - Małgorzata Kochaniak
pok. 314, tel.: (42) 638-59-76