logo centrum świadczeń socjalnychlogo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45,
Infolinia: 638-59-69
fax +48 (42) 654-53-24,
e-mail: swiadczenia@css.uml.lodz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP :/CSSwL/SkrytkaESP
Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Data ostatniej modyfikacji:
2018-05-23 12:36:08

Struktura organizacyjna

podział Centrum Swiadczeń Socjalnych w Łodzi na komórki organizacyjne


Wydział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców - Marzena Ganiszewska
tel.: (42) 638-59-66, pok. 10

Wydawanie zaświadczeń:
tel.: (42) 638-59-66, pok. 9

Wydział Świadczeń Rodzinnych

ul. Urzędnicza 45

p.o. Kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych - Katarzyna Maraszek
tel.: (42) 638-59-65

Stanowiska obsługi osób wzywanych:
 1. Nazwiska od A do MAJET - (42) 638-56-53
 2. Nazwiska od MAJEU do Ż - (42) 638-59-62

Wydział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Drewnowska 5 (wejście od. Lutomierskiej 2/4/6 lub ul. Lutomierskiej 8/12)

Kierownik Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych - Grażyna Dziecińska
tel.: (42) 638-59-73, pok. 1

tel.: (42) 638-59-13, pok. 3
tel.: (42) 638-53-62, pok. 4 tel.: (42) 638-59-75, pok. 12 mapadrewnowska

Wydział Dodatków Mieszkaniowych

Al. Piłsudskiego 100

Kierownik Wydziału Dodatków Mieszkaniowych - Renata Gaworska
tel.: (42) 638-40-35, pok. 52

  tel.: (42) 638-40-52, pok. 47 i 48
  tel.: (42) 638-40-35, pok. 52
  tel.: (42) 638-40-45, pok. 50 i 51
  tel.: (42) 638-40-48, pok. 49

  Ewidencja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych:

  Al. Piłsudskiego 100, pok. 22. tel. (042) 638-50-09

 

e-mail: dod_mieszk@css.uml.lodz.pl (dotyczy dodatków mieszkaniowych)

Wydział Wypłat

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Wypłat - Olga Cichowicz
tel.: (42) 638-59-63, pok. 309

  tel.: (42) 638-59-74, pok. 310, 312
  tel.: (42) 638-59-61, pok. 305

Wydział Świadczeń Nienależnych i Odwołań

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Świadczeń Nienależnych i Odwołań - Katarzyna Filipska
tel.: (42) 638-59-71, pok. 325

  tel.: (42) 638-59-71, pok. 322, 323, 324

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

ul. Urzędnicza 45

Kierownik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - Elżbieta Papajak
tel.: (42) 638-59-70, pok. 311

  kadry: tel.: (42) 638-59-64, pok. 303

Wydział Finansowo - Księgowy

ul. Urzędnicza 45

Główny Księgowy - Renata Marcinkowska
tel.: (42) 638-59-76, pok. 314

  tel.: (42) 638-59-77, pok. 301, 302, 315
  tel.: (42) 638-59-79, pok. 307
  tel.:(42) 638-56-53, pok. 313

Stanowisko komputerowe umożliwiające obsługę osób głuchych - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, pok. 10 pzg