logo centrum świadczeń socjalnychlogo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45,
tel. +48 (42) 638-59-60, tel./fax +48 (42) 638-59-68, swiadczenia@css.uml.lodz.pl
Infolinia: 638-59-69
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP :/CSSwL/SkrytkaESP, Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Data ostatniej modyfikacji:
2017-03-14 09:36:48

Obsługa biuletynu


Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (BIP CŚS) to ujednolicony system stron internetowych służących powszechnemu udostępnianiu informacji publicznych będących w posiadaniu Centrum.


Wszystkie informacje zamieszczone w BIP CŚS zostały pogrupowane w osiem tematycznych działów związanych z udostępnianymi informacjami, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu.


Nad przyciskami menu głównego znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu.


logo bip
www.bip.gov.pl


BIP CŚS jest wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą szybki dostęp do poszukiwanych treści. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "Ok".


Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:


  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.


Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi prosimy przesyłać na adres swiadczenia@css.uml.lodz.pl