logo centrum świadczeń socjalnychlogo bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45,
tel. +48 (42) 638-59-60, tel./fax +48 (42) 638-59-68, swiadczenia@css.uml.lodz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP :/CSSwL/SkrytkaESP, Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Data ostatniej modyfikacji:
2016-10-27 09:18:20

Biuletyn Informacji Publicznej


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta, działającą od 1 lipca 2009 r., jako jednostka budżetowa, na podstawie uchwały nr LVI/1064/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r.


Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego


Dyrekcja


p.o. Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Agnieszka Łukasik

pok. 316, tel.: + 48 (42) 638-59-68


Z-ca Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Ewa Kittel

pok. 318, tel.: + 48 (42) 638-59-68


p.o. Z-cy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Katarzyna Ciepłucha

pok. 328, tel.: + 48 (42) 638-59-68


Dyżury Dyrekcji:

Wtorki: 9.00-12.00; 14.00-17.00


Sekretariat:


p.317, tel./fax: + 48 (42) 638-59-68