logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-30 11:04:23

Aktualności 2016


22.12.2016

W związku z upływem (w dniu 31-12-2016 r.) ważności Kart Getin Noble Bank, za pośrednictwem których realizowane są wypłaty świadczeń, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje:

Wszyscy beneficjenci którzy otrzymują świadczenia za pośrednictwem ww. formy płatności otrzymają drogą pocztową informację wskazującą dokładny termin odbioru nowej karty (ważnej od 01-01-2017 r.). Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje także, że karty będą wydawane w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców dla dzielnicy Łódź- Bałuty (ul. Urzędnicza 45 pok. 16) począwszy od dnia 27-12-2016 r. (odbiór nowej karty w wcześniejszym terminie nie jest możliwy).
 

13.12.2016

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 (Monitor Polski, Dz.U. z 2016 r. poz. 1103), od dnia 01-01-2017r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1406, 00 zł miesięcznie.
 

25.08.2016

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r z późn. zm.) od 1 września 2016 r. obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego nie będą już objęte dzieci w wieku pięciu lat (tj. dzieci które ukończą 5. rok życia w roku kalendarzowym 2016).
Mając na uwadze powyższe na ww. dzieci nie będzie przysługiwał dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, w okresie zasiłkowym 2015/2016.
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje również, że osoby które posiadają ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (na rok szkolny 2016/2017), na dzieci w wieku pięciu lat (tj. dzieci które ukończą piąty rok życia w 2016 r.), otrzymają decyzję o uchyleniu prawa do świadczeń rodzinnych w zakresie przedmiotowego dodatku (z uwagi na niemożność spełnienia przesłanki ustawowej warunkującej jego przyznanie).
 

18.07.2016

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2016/2017 oraz okresem świadczeniowym 2016/2017, uprzejmie informujemy, że do osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zostaną przesłane formularze wniosków wraz z informatorami o warunkach nabywania uprawnień do świadczeń oraz niezbędnych dokumentach.
Dla osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wnioski zostana przesłane w ostatniej dekadzie lipca br., natomiast do osób otrzymujących świadczenia rodzinne, w ostatniej dekadzie sierpnia br.
Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ww. okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r. natomiast wnioski o świadczenia rodzinne na ww. okres zasiłkowy, od dnia 1 wrzesnia 2016 r.,
w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w godzinach pracy.
 

4.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, przyjmowane są wyłącznie w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w godzinach pracy.
6.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 maja 2016 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, będą przyjmowane wyłącznie w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w godzinach pracy oraz w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, nie będą już przyjmowane w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach.2.03.2016 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres od 01-04-2016r. do 30-09-2017r. składa się od dnia 01-04-2016r.


W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w okresie od 01-04-2016r. do 01-07-2016r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od 01-04-2016r. W przypadku złożenia wniosku po tym dniu, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych w okresie od 01-04-2016r. do 01-07-2016r. następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.


Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane w następujących punktach:

 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Punkty Obsługi Świadczeniobiorców    Adres
Łódź-Górna al. Politechniki 32
Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2 B
Łódź-Widzew al. Piłsudskiego 100
Łódź-Bałuty ul. Urzędnicza 45
Łódź-Śródmieście ul. Piotrkowska 153
 Punkty Informacyjno Kancelaryjne Centrum Obsługi Mieszkańców    Adres
Łódź-Górna al. Politechniki 32
Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B
Łódź-Widzew ul. Piłsudskiego 100
Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47
Łódź-Śródmieście ul. Piotrkowska 153
 Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 
 ul. Piotrkowska 110
(wejście od Pasażu Schillera)
 Miejskie Żłobki  Adresy żłobków
 Miejskie Przedszkola  Adresy przedszkoli
 Miejskie Szkoły Podstawowe  Adresy szkół podstawowych
Adresy żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych dostępne na stronie: www.lodz.pl/500plus29.02.2016r.


Od dnia 01 marca 2016r. wysokość najniższej emerytury wynosi 882,56 zł.
19.02.2016r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 17-02-2016r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ustawa z dnia 11-02-2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195).

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o ww. świadczenie będą dostępne po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia, zawierającego ich wzór, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 01-04-2016r.
16.02.2016r.

W związku z nieprawidłowym działaniem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w chwili obecnej nie posiada możliwości odbierania wszystkich wniosków składanych drogą elektroniczną, a w ślad za powyższym, dalszego ich procedowania
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do osób które chcą skorzystać z możliwości złożenia wniosku z pośrednictwem Portalu Emp@tia, aby po przesłaniu wniosku drogą elektroniczną potwierdziły fakt jego odebrania przez tut. Centrum. Potwierdzenia odbioru wniosku można dokonać kontaktując się pod numerem telefonu 638-56-52 lub drogą mailową pod adresem swiadczenia@css.uml.lodz.pl. Za utrudnienia przepraszamy.18.01.2016r.

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych/świadczeń alimentacyjnych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, dane te będą pozyskiwane drogą pisemną do czasu prawidłowego działania przesyłu danych.