logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2020-04-02 15:48:56

Aktualności


02.04.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w miesiącu kwietniu 2020 r. wypłaty świadczeń:

zostaną zrealizowane wcześniej, niż podane w wydanych informacjach/decyzjach administracyjnych, tak jak miało to miejsce w miesiącu marcu 2020 r..


02.04.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż na portalu gov.pl działa strona „Tarcza Antykryzysowa” -  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa  Na stronie znajdują się przydatne informacje na temat wszystkich instrumentów prawnych wprowadzonych przez Sejm w związku z walką ze skutkami epidemii koronawirusa w Polsce. Zachęcamy do skorzystania z podanej strony.


16.03.2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora CŚS


16.03.2020


W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem od dnia 16.03.2020 r. (do odwołania) zostaje zawieszona obsługa mieszkańców w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnym Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 5.


OBSŁUGA WEZWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby, które otrzymały wezwanie do zgłoszenia się w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, mogą złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie, dokumenty w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnych przy ul. Drewnowskiej 5:
 

OBSŁUGA WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO

Obsługa osób, które otrzymały wezwanie do osobistego zgłoszenia się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego została zawieszona. W sprawie innych wezwań, dłużnik alimentacyjny może złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie, dokumenty w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnych przy ul. Drewnowskiej 5:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 638 59 13 lub za pośrednictwem infolinii tel. (42) 638 59 69 .

15.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem od dnia 16.03.2020 r. (do odwołania) będą zamknięte Punkty Obsługi Świadczeniobiorców:

OBSŁUGA WNIOSKÓW

Wnioski Mieszkańcy będą mogli złożyć w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

Drogą elektroniczną można złożyć wnioski o ustalenie prawa do:


    - systemów teleinformatycznych banków

    - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

    - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

OBSŁUGA WEZWAŃ I INNYCH SPRAW

Osoby, które otrzymały w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wezwania do zgłoszenia się, mogą złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:
Uzyskanie ogólnych informacji będzie możliwe za pośrednictwem infolinii tel. (42) 638 59 69 lub poczty elektronicznej swiadczenia@css.uml.lodz.pl  

Jednocześnie ważność traci zamieszczona poniżej informacja opublikowana w dniu 13.03.2020 dotycząca możliwości składania wniosków do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.


13.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem od 16-03-2020 r.
( do odwołania) będą zamknięte Punkty Obsługi Świadczeniobiorców :

dla dzielnicy Łódź-Polesie , ul. Krzemieniecka 2b,
dla dzielnicy Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153,
dla dzielnicy Łódź-Górna, al. Politechniki 32.

Mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45 w pokojach 16 oraz 4 w godzinach pracy urzędu: pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00.

Jednocześnie ponawiamy prośbę o składanie wniosków drogą elektroniczną.


12.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Centrum  Świadczeń Socjalnych w Łodzi.


Jeżeli masz kaszel, kichasz lub gorączkę bezwzględnie prosimy o ograniczenie bezpośrednich (osobistych) wizyt w naszej jednostce.Drogą elektroniczną można złożyć wnioski o ustalenie prawa do:


08.01.2020

Od 09 stycznia 2020 r. , zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17 posiadanie przez osobę sprawującą opiekę ustalonego prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie będzie stanowiło przeszkody w uzyskaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.