logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-11 15:32:42

Aktualności

11.01.2019

 
Od dnia 14-01-2019 r. wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:
 
 
Dla dzielnicy Bałuty:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16
 
 
Dla dzielnicy Polesie:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025
 
 
Dla dzielnicy Śródmieścia:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221
 
 
Dla dzielnicy Górna:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 006
 
 
Dla dzielnicy Widzew:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24

Godziny pracy urzędu:
pn, śr, czw, pt w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.0011.12.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje,  że w dniu 10.12.2018r. po stronie Getin Noble Bank S.A. wystąpił problem błędnego księgowania transakcji na Kartach Płatniczych. Prosimy o niewypłacanie środków ponad kwoty należnych Państwu świadczeń. Transakcje zostaną zwrócone automatycznie bez konieczności  Państwa zgłoszeń.

 
20.11.2018
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosi 1583,00 zł.


08.11.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
 
od dnia 1 listopada 2018 r.
 
 
 

24.09.2018

06.09.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w pok. nr 10 przy ulicy Drewnowskiej 5 będzie czynny do dnia  07-09-2018 r.


Od dnia 10-09-2018 r. najbliższym punktem przyjmowania wniosków będzie Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45.

29.08.2018

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start
od 3 września 2018 r. można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:

pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00

 

Dla dzielnicy Bałuty:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16

Dla dzielnicy Polesie:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025

Dla dzielnicy Śródmieścia:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221

Dla dzielnicy Górna:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 012 i pok. 013

Dla dzielnicy Widzew:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24
29.08.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami przy ulicy Piotrkowskiej 110 czynny będzie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od dnia 3 września 2018 r., najbliższym punktem, w którym można złożyć wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start jest Punkt Obsługi Świadczeniobiorców znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 153 w Łodzi.23.07.2018

W związku z dezynsekcją pomieszczeń w punkcie przyjęć wniosków dla dzielnicy Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) od godz. 16.00 do godz. 17.00 wnioski o świadczenia wypłacane przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze lub jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), będą przyjmowane w pokoju 102 (I piętro). Za utrudnienia przepraszamy.


17.07.2018

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start w formie papierowej można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.


Punkty przyjęć wniosków w Łodzi:

dzielnica

punkt

adres

pokój

godziny pracy

Bałuty

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Urzędnicza 45

pok. 29


pok. 16

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Drewnowska 5
(od ul. Lutomierskiej 8/12)

pok. 10

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Polesie

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Krzemieniecka 2b

pok. 025

 

pok. 102

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Śródmieście

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Piotrkowska 153

pok. 221


pok. 223

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Łódzkie Centrum Kontaktów

z Mieszkańcami

ul. Piotrkowska 110
(wejście od pasażu Schillera)

ŁCKM

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 19.00
sob., g. 9.00 - 13.00

Górna

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

al. Politechniki 32

pok. 006

 

pok. 012


pok. 013

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Widzew

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

al. Piłsudskiego 100

pok. 22

 

pok. 23


pok. 24

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Centrum Obsługi Mieszkańców

COM

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami w okresie:

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r., toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami w okresie:

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami w okresie: