logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2020-07-28 09:13:22

Aktualności


27.07.2020

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start w formie papierowej na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 można składać od dnia 3 sierpnia 2020 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 29
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221, pok. 223
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, al. Politechniki 32, pok. 006, pok. 013
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, al. Piłsudskiego 100, pok. 23, pok. 24

w godzinach pracy urzędu pon, śr, czw, pt w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00 lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny można składać od dnia 3 sierpnia 2020 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków :
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 4
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 222
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, al. Politechniki 32, pok. 012
 • Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, al. Piłsudskiego 100, pok. 21

w godzinach pracy urzędu pon, śr, czw, pt w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00 lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Nadal można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

 • świadczenia dobry start „300+” za pośrednictwem:
  - systemów teleinformatycznych banków
  - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
  - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
 • świadczeń rodzinnych za pośrednictwem:
  - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:
  - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

 

Przypominamy, iż nie ma potrzeby składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), które zostało przyznane do 31 maja 2021 r. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.


16.07.2020

Do 30 września z naszą placówką wszystkie osoby głuche mogą połączyć się zdalnie przy pomocy tłumacza języka migowego.
 
W tym celu należy, za pomocą komunikatora Skype, nawiązać połączenie z tłumaczem. Użytkownik na Skype nazywa się PZGdlaUM. Proszę powiedzieć tłumaczowi do jakiej placówki ma zadzwonić. Tłumacz nawiąże połączenie telefoniczne i będzie na żywo tłumaczył rozmowę z PJM na język polski.

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi jest czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, we wtorki w godz. 9.00-17.00.

Usługa jest bezpłatna i została zakupiona z programu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19. Usługę dostarcza Spółdzielnia socjalna FADO.

Żeby skorzystać z usługi należy posiadać konto Skype.

https://youtu.be/uXKpyv1GSIc
 

25.06.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych
z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Zasada ta dotyczy osób, które z powodu ograniczeń wynikających z COVID-19 nie mogły złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy
w czasie obowiązywania epidemii. Możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną obejmuje tylko wnioski o dodatek mieszkaniowy złożone w terminie nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną do wniosku należy dołączyć klauzulę, w której należy wskazać od którego miesiąca winien być przyznany dodatek mieszkaniowy. Pobierz

Dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.22.06.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, w tym roku nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), które zostało ustalone do końca maja 2021 r.
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r.,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.


22.06.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych informuje, iż od dnia 1 LIPCA 2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:
 • świadczenia dobry start „300+” za pośrednictwem:
  - systemów teleinformatycznych banków
  - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
  - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
 • świadczeń rodzinnych za pośrednictwem:
      - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:
      - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero

od dnia 1 SIERPNIA 2020 r.


Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenie dobry start „300+”

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2020 r.  wypłata do 30 września 2020 r.
 wrzesień – listopad 2020 r.  wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2020 r. wypłata do 30 listopada 2020 r.
wrzesień - październik 2020r. wypłata do 31 grudnia 2020 r.
listopad - grudzień 2020 r. wypłata do 28 lutego 2021 r.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2020r.)
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2020 r. wypłata do 31 października 2020 r.
wrzesień 2020 r. wypłata do 30 listopada 2020 r.
październik 2020 r. wypłata do 31 grudnia 2020 r.
listopad 2020 r. wypłata do 31 stycznia 2021 r.
grudzień 2020 r. wypłata do 28 lutego 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r.,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.10.06.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r. :
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900,00 zł
 • gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia - świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwało w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.


02.06.2020

Wszelkie dokumenty i wnioski do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi należy składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • za pośrednictwem e-PUAP,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Urzędniczej 45.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców może odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, wyłącznie w sprawach wymagających osobistego udziału interesantów:
 • przy ul. Urzędniczej 45 – w zakresie złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do wszystkich świadczeń realizowanych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, wypłaty świadczeń oraz uzupełnienia wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze,
 • przy ul. Drewnowskiej 5 – w zakresie działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz uzupełnienia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
 • przy al. Piłsudskiego 100 – w zakresie uzupełnienia wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).


22.05.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 25-05-2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców wyłącznie w sprawach wymagających osobistego udziału interesantów przy ul. Urzędniczej 45 bez konieczności umówienia terminu spotkania w zakresie:
 • złożenia wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych
 • uzupełnienia wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • wydania karty przedpłaconej bądź zmiany rachunku bankowego

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).

Klient po wejściu do budynku, przed załatwieniem sprawy zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Należy również pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 m dystansu pomiędzy osobami znajdującymi się w budynku.

Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie własnego długopisu.

Z uwagi na bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi obsługa klienta będzie odbywała się tylko przy wyznaczonych stanowiskach bez możliwości korzystania z infrastruktury dla dzieci.

Ponadto Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że wnioski oraz wszelką korespondencję mieszkańcy Łodzi będą mogli nadal złożyć:
 • drogą elektroniczną
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • wrzucając do urny znajdującej się przy ul. Urzędniczej 45


14.05.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 18-05-2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców wyłącznie w sprawach wymagających osobistego udziału interesantów, po uprzednim umówieniu terminu spotkania:
 • przy ul. Urzędniczej 45 – w zakresie złożenia wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych

telefonicznie  (42) 638-59-69 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wnioski@css.uml.lodz.pl
 • przy ul. Urzędniczej 45 – w zakresie uzupełnienia wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

telefonicznie  (42) 638-59-62 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwania@css.uml.lodz.pl
 • przy ul. Urzędniczej 45 – w zakresie  wydania karty przedpłaconej

telefonicznie (42) 638-59-74 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wyplaty@css.uml.lodz.pl
 • przy ul. Drewnowskiej 5 – w zakresie uzupełnienia wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
telefonicznie (42) 638-59-75 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej funduszal@css.uml.lodz.pl
 • przy ul. Drewnowskiej 5 – w zakresie działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego

telefonicznie (42) 638-56-55 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej funduszal@css.uml.lodz.pl
 • przy al. Piłsudskiego 100 – w zakresie uzupełnienia wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz  dodatek energetyczny

telefonicznie (42) 638-50-09 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dod_mieszk@css.uml.lodz.pl

Do budynku będą mogły wejść tylko osoby umówione na wizytę.

Klient po wejściu do budynku, przed załatwieniem sprawy zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Należy również pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 m dystansu pomiędzy osobami znajdującymi się w budynku.

Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie własnego długopisu.

Z uwagi na bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi obsługa klienta będzie odbywała się tylko przy wyznaczonych stanowiskach bez możliwości korzystania z infrastruktury dla dzieci.

Ponadto Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że wnioski oraz wszelką korespondencję mieszkańcy Łodzi będą mogli nadal złożyć:
 • za pomocą e-mail na adres swiadczenia@css.uml.lodz.pl
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • wrzucając do urny znajdującej się przy ul. Urzędniczej 45


14.05.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych informuje, że zgłoszenie zmiany rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia z Centrum można dokonać wyłącznie:
 • za pomocą e-mail na adres swiadczenia@css.uml.lodz.pl,
 • za pomocą ePUAP na adres skrytki /CSSwL/SkrytkaESP (http://www.epuap.gov.pl),
 • wrzucając wniosek o zmianę rachunku bankowego do pojemnika ustawionego w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia z Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi bądź w siedzibie przy ul. Urzędniczej 45.


22.04.2020
 
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że na mocy Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. , wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. będzie wynosić odpowiednio:
 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł miesięcznie,
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł miesięcznie

21.04.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na zgodnie z art. 15 zzq ust. 1 podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. w okresie od 14 marca 2020 r. termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
 • jeżeli ostatni dzień zezwolenia na pracę o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. w okresie od 14 marca 2020 r. okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Osoby, które miały przyznane prawo do świadczeń uzależnionych od posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których to ważność wygasła w ww. terminach, zachowują prawo do tych świadczeń. Przedłużenie prawa do świadczeń następuje z urzędu bez konieczności składania wniosku o kontynuację wypłaty tych świadczeń. Świadczenia będą przyznane na okres do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy/świadczeniowy, nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego/świadczeniowego.


21.04.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

1) Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
(wydanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi (bądź Wojewódzki) albo odpowiednik tej instytucji na terenie Polski), których ważność:
 • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. – zachowują ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
 • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi wystąpi do organu orzekającego o udzielenie informacji odpowiednio czy osoba wystąpiła z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz czy uległ wydłużeniu i na jaki okres, termin ważności tego orzeczenia.

Kontynuacja prawa do świadczeń uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku o kontynuację wypłaty tych świadczeń. Świadczenia będą przyznane na okres do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prawo zostanie ustalone nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020r.

2) Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy/ całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe), których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca, to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

W takich przypadkach Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi  wystąpi odpowiednio do ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno – rentowego o udzielenie informacji dotyczącej okresu przedłużenia ważności orzeczenia.

Kontynuacja prawa do świadczeń uzależnionych od orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy/ całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ niezdolności do samodzielnej egzystencji następuje z urzędu bez konieczności składania wniosku o kontynuację wypłaty tych świadczeń. Świadczenia będą przyznane na okres 3 miesięcy od dnia upływu ważności orzeczenia.02.04.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w miesiącu kwietniu 2020 r. wypłaty świadczeń:
 • wychowawczych (500+)
 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

zostaną zrealizowane wcześniej, niż podane w wydanych informacjach/decyzjach administracyjnych, tak jak miało to miejsce w miesiącu marcu 2020 r..


02.04.2020

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż na portalu gov.pl działa strona „Tarcza Antykryzysowa” -  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa  Na stronie znajdują się przydatne informacje na temat wszystkich instrumentów prawnych wprowadzonych przez Sejm w związku z walką ze skutkami epidemii koronawirusa w Polsce. Zachęcamy do skorzystania z podanej strony.


16.03.2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora CŚS


16.03.2020


W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem od dnia 16.03.2020 r. (do odwołania) zostaje zawieszona obsługa mieszkańców w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnym Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 5.


OBSŁUGA WEZWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby, które otrzymały wezwanie do zgłoszenia się w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, mogą złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie, dokumenty w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnych przy ul. Drewnowskiej 5:
 • wrzucając wyjaśnienia/dokumenty do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną
 

OBSŁUGA WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO

Obsługa osób, które otrzymały wezwanie do osobistego zgłoszenia się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego została zawieszona. W sprawie innych wezwań, dłużnik alimentacyjny może złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie, dokumenty w Wydziale Świadczeń Alimentacyjnych przy ul. Drewnowskiej 5:
 • wrzucając wyjaśnienia/dokumenty do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 638 59 13 lub za pośrednictwem infolinii tel. (42) 638 59 69 .

15.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem od dnia 16.03.2020 r. (do odwołania) będą zamknięte Punkty Obsługi Świadczeniobiorców:
 • dla dzielnicy Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2b
 • dla dzielnicy Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153
 • dla dzielnicy Łódź-Górna, al. Politechniki 32
 • dla dzielnicy Łódź-Widzew, al. Piłsudskiego 100

OBSŁUGA WNIOSKÓW

Wnioski Mieszkańcy będą mogli złożyć w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:
 • wrzucając wnioski do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną

Drogą elektroniczną można złożyć wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
 • Świadczenia wychowawczego (500+) za pośrednictwem:

    - systemów teleinformatycznych banków

    - portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

    - platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

OBSŁUGA WEZWAŃ I INNYCH SPRAW

Osoby, które otrzymały w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wezwania do zgłoszenia się, mogą złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:
 • wrzucając wnioski do urny
 • za pośrednictwem ePUAP: /CSSwL/Skrytka ESP
 • drogą elektroniczną

Uzyskanie ogólnych informacji będzie możliwe za pośrednictwem infolinii tel. (42) 638 59 69 lub poczty elektronicznej swiadczenia@css.uml.lodz.pl  

Jednocześnie ważność traci zamieszczona poniżej informacja opublikowana w dniu 13.03.2020 dotycząca możliwości składania wniosków do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.


13.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem od 16-03-2020 r.
( do odwołania) będą zamknięte Punkty Obsługi Świadczeniobiorców :

dla dzielnicy Łódź-Polesie , ul. Krzemieniecka 2b,
dla dzielnicy Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153,
dla dzielnicy Łódź-Górna, al. Politechniki 32.

Mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski w głównej siedzibie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45 w pokojach 16 oraz 4 w godzinach pracy urzędu: pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00.

Jednocześnie ponawiamy prośbę o składanie wniosków drogą elektroniczną.


12.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Centrum  Świadczeń Socjalnych w Łodzi.


Jeżeli masz kaszel, kichasz lub gorączkę bezwzględnie prosimy o ograniczenie bezpośrednich (osobistych) wizyt w naszej jednostce.