logo biuletynu informacji publicznej
logo biuletynu informacji publicznej
pobierz druki prosto z naszej strony

Historia

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych od dnia 1 maja 2004r. znalazła się w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W wyniku przekształceń organizacyjnych obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych od dnia 1 lipca 2005r. przejęła Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie z dniem 1 lipca 2008 r. - Urząd Miasta Łodzi Wydział Świadczeń Socjalnych.

Na postawie Uchwały nr LVI/1064/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009r. powstało Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, które będąc jednostką organizacyjną Miasta, działającą, jako jednostka budżetowa, jest aktualnym realizatorem zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, dla mieszkańców Miasta Łodzi.
 

Na podstawie Uchwały nr LXXVII/1587/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. od 01.01.2014 r. Centrum realizuje również zadania w zakresie dodatków energetycznych.

Na podstawie Uchwały nr XC/1868/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r. Centrum realizuje również zadania w zakresie zasiłków dla opiekunów.

sprawdź w jakich godzinach możesz odwiedzić centrum

Zakres działalności:

 1. Ustalenie uprawnień oraz obsługa:
  1. - świadczeń rodzinnych,
   - świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   - dodatków mieszkaniowych,
   - dodatków energetycznych,
   - zasiłków dla opiekunów,
   - świadczeń wychowawczych,
   - jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
   - świadczeń dobry start.
 2. Działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z póżn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z póżn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).