logo biuletynu informacji publicznej
logo biuletynu informacji publicznej
pobierz druki prosto z naszej strony

Historia

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych od dnia 01.05.2004 r. znalazła się w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W wyniku przekształceń organizacyjnych obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych od dnia 01.07.2005 r. przejęła Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  a następnie z dniem 01.07.2008 r. - Urząd Miasta Łodzi Wydział Świadczeń Socjalnych.

Na postawie uchwały nr  LVI/1064/09  Rady  Miejskiej  w  Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. powstało Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, które będąc jednostką organizacyjną Miasta, działającą, jako jednostka budżetowa, zostało realizatorem zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, dla mieszkańców Miasta Łodzi.
 

Na   podstawie   uchwały  nr   LXXVII/1587/13   Rady   Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. od 01.01.2014 r. Centrum realizuje zadania w zakresie dodatków energetycznych.

Na podstawie uchwały nr  XC/1868/14  Rady  Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r. Centrum realizuje zadania w zakresie zasiłków dla opiekunów.

Na   podstawie    uchwały   Nr   XXVI/635/16    Rady    Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. od 01.04.2016 r. Centrum realizuje zadania w zakresie świadczeń wychowawczych.

Na    podstawie    uchwały    Nr  XXXIX/1036/16   Rady   Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. od 01.01.2017 r. Centrum realizuje zadania w zakresie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia    się    dziecka,    u    którego    zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na podstawie uchwały Nr LXXII/1891/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. od 01.07.2018 r. Centrum realizuje zadania w zakresie świadczeń dobry start.

sprawdź w jakich godzinach możesz odwiedzić centrum

Zakres działalności:

 1. Ustalenie uprawnień oraz obsługa:
  1. - świadczeń rodzinnych,
   - świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   - dodatków mieszkaniowych,
   - dodatków energetycznych,
   - zasiłków dla opiekunów,
   - świadczeń wychowawczych,
   - jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
   - świadczeń dobry start.
 2. Działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 833.).
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297).
 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 473).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).